_detail

Art direction & Design : Lyn Yang作者簡介:

Lyn Yang
平面设计师   插画师

(毕业于中国美术学院 - 视觉传达设计系)

Contact:

lynYdesign@qq.com


獲獎經歷:

2017年中国美术学院视觉传达系毕业设计金奖

2016年国际白金创意大赛大学生平面插画《山海经》金奖

2016年Hiiibrand Awards学生组标志优秀奖

2016年靳埭强设计奖学生组插画入围奖

2014年苏泊尔插画比赛最佳应用奖/最佳风格奖

2014年中国美术学院“红色经典”优秀奖

2014年杭州电视台健康生活宣传征集赛漫画优秀奖

2014浙江省第三届知识产权杯大赛优秀奖

2015创意马达第三季ART+TOP72


海外西经海外自西南陬西北陬者。

滅蒙鳥在結匈國北,為鳥青,赤尾。

大運山高三百仞,在滅蒙鳥北。

大樂之野,夏後啟於此儛九代,乘兩龍,雲蓋三層。

左手操翳,右手操環,佩玉璜。

在大運山北。壹曰大遺之野。

後啟北,壹首而三身。

壹臂國在其北,壹臂、壹目、鼻孔。

有黃馬虎文,壹目而壹手。

奇肱之國在其北。其人壹臂三目,有陰有陽,乘文馬。

有鳥焉,兩頭,赤黃色,在其旁。

形天與帝至此爭神,帝斷其首,葬之常羊之山。

乃以乳為目,以臍為口,操幹戚以舞。

女祭、女戚在其北,居兩水間,

戚操魚【魚旦】,祭操俎。

【上次下鳥】鳥、【詹鳥】,其色青黃,所經國亡。

在女祭北。

【上次下鳥】鳥人面。

居山上。

壹曰維鳥,青鳥、黃鳥所巢。

丈夫國在維鳥北,其為人衣冠帶劍。女醜之屍,生而十日炙殺之。

在丈夫北。

以右手鄣其面。

十日居之,女醜居山之山。

巫鹹國在女醜北,右手操青蛇,左手操赤蛇。

在登葆山,群巫所從上下也。

並封在巫鹹東,其狀如彘,前後皆有首,黑。

女子國在巫鹹北,兩女子居,水周之。

壹曰居壹門中。

軒轅之國在此窮山之際,其不壽者八百歲。

在女子國北。

人面蛇身,尾交首上。

窮山在其北,不敢西射,畏軒轅之丘。

在軒轅國北。

其丘方,四蛇盯繞。

此諸夭之野,鸞鳥自歌,鳳鳥自舞皇卵,民食之;

甘露,民飲之:

所欲自從也。

百獸相與群居。在四蛇北。

其人兩手操卵食之,兩鳥居前導之。

龍魚陵居在其北,狀如貍。

壹曰【魚段】。

即有神聖乘此以行九野。

壹曰鱉魚在夭野北,其為魚也如鯉。

白民之國在龍魚北,白身披發。

有乘黃,其狀如狐,其背上有角,乘之壽二千歲。

肅慎之國在白民北。

有樹名曰雄常,先入伐帝,於此取之。

長股之國在雄常北,披發。

壹曰長腳。

西方蓐收,左耳有蛇,乘兩龍。